Zhodnocení Běhu Modřanskou roklí - V. Rožánek

Chci poděkovat všem zúčastněným organizátorům Běhu Modřanskou roklí za to,

že akce se vydařila, jmenovitě:

Jarmile Zeidlerové a Jaromíru Čižinskému za přihlašování běžců

Jiřině Preislerové, Jitce Dolejšové a Petrovi Adámkovi za skvělou organizaci

dětských běhů, Radkovi Kurišovi, Pavlu Matějovskému a Štěpánce Trnkové

za organizaci startu, Romanovi Vavrovi, Tomáši Vojtovi a Davidovi Trnkovi

za udržování ohně a přípravu občerstvení – snědlo se 108

špekáčků a nepočítaně chlebů se sádlem a s tvarohem :-)

a konečně našemu novému předsedovi Tomáši Březinovi za zpracování výsledků

v rekordně rychlém čase a nebyl ani jediný protest.

Příští ročník je plánován na 1.9.2021 a věřím, že se vydaří ještě lépe než ty předchozí.

Vladimír Rožánek

Rozcvička dětí – foto

Komentáře

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.