Pozvánka na členskou schůzi SABZO

Vážení členové, 

předsednictvo Spolku amatérských běžců zahraničního obchodu si Vás dovoluje pozvat na Členskou schůzi, která se uskuteční

v pondělí 21. listopadu 2022 od 18:00

v sále hotelu Globus, Praha 4 – Chodov, Gregorova 2115/10.

Program

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a skrutátora
3. Zpráva předsedy SABZO o usnášení schopnosti
4. Vyhodnocení celoroční soutěže za rok 2022 a předání cen a ročenky
5. Vyhlášení roční soutěže na rok 2023
6. Zpráva ekonoma o aktuálním stavu hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2023
7. Schválení nových členů SABZO
8. Stanovy spolku
9. Stanovení členských příspěvků
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr

Na schůzi se budou předávat ceny a ročenky, prosíme všechny členy, aby dorazili, případně se domluvili s někým, kdo za ně věci převezme. Po skončení oficiální části proběhne společná večeře. Členské příspěvky pro rok 2023 bude možné platit na místě v hotovosti.

Děkujeme za spolupráci, těšíme se na setkání

Tomáš Březina, předseda SABZO
Radek Kuriš, místopředseda SABZO
Tomáš Procházka, ekonom SABZO

Svolání výroční členské schůze

Komentáře

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.