Pozvánka na členskou schůzi SABZO

Svolání členské schůze
V souladu s článkem VII, bod 2 Stanov tímto svolávám Členskou schůzi Spolku amatérských běžců zahraničního obchodu (SABZO) na

pondělí 22. listopadu 2021 od 18:00

v sále hotelu Globus, Praha 4 – Chodov, Gregorova 2115/10.

Program Členské schůze:

  1. Zahájení, přivítání členů,
  2. Volba zapisovatele a skrutátora
  3. Zpráva předsedy SABZO o usnášení schopnosti (čl. VII, bod 15)
  4. Vyhodnocení celoroční soutěže za rok 2021 a předání cen a ročenky
  5. Vyhlášení roční soutěže na rok 2022
  6. Zpráva ekonoma spolku o aktuálním stavu hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2022
  7. Stanovení členských příspěvků na rok 2022
  8. Diskuse
  9. Usnesení a závěr

Upozornění – protiepidemická opatření
V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je třeba dodržet následující opatření:
• při příchodu musí každý účastník podepsat čestné prohlášení, že
o absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR test s negativním výsledkem, nebo
o absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem, nebo
o je očkován a od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny uplynulo alespoň 14 dní, nebo
o je očkován a od aplikace jednodávkové vakcíny uplynulo alespoň 14 dní, nebo
o prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.
• mimo konzumace jídla a pití je třeba používat ochranný prostředek dýchacích cest

Účastníci musí být schopni při případné kontrole policie či hygieniků prokázat, že splňují výše uvedená opatření.

Na schůzi se budou předávat ceny a ročenky, prosíme všechny členy, aby dorazili, případně se domluvili s někým, kdo za ně věci převezme. Po skončení oficiální části proběhne společná večeře. Členské příspěvky pro rok 2022 bude možné platit na místě v hotovosti.

Děkujeme za pochopení a spolupráci, těšíme se na setkání

Tomáš Březina, předseda SABZO
Radek Kuriš, místopředseda SABZO
Tomáš Procházka, ekonom SABZO

Pozvánka na členskou schůzi SABZO

Komentáře

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.